Noteikumi

Rotu lietošana

Lolita Masan Jewelry izgatavotās rotas ir jāuzglabā sausā un tumšā vietā. Rotām periodiski ir jāveic tīrīšana ar sausu lupatiņu, tas ļaus saglabāt izstrādājuma sākotnējo spīdumu. Jāizvairās no izstrādājumu saskarsmes ar jebkuru šķidrumu (ūdeni, dzērieniem, mazgāšanas līdzekļiem utt.), kā arī krēmiem. Neaizmirstiet, ka rotas ir pēdējais akcents Jūsu tēlā un tās uzliekamas tikai pēc smaržu vai matu lakas lietošanas. Noņemiet rotas dodoties saunā, dušā, baseinā vai peldoties.

Garantija

Katram izstrādājumam uzņēmums "Pearls Box" dod divu gadu garantiju no preces pirkšanas datuma, ja tiek ievēroti iepriekšminētie kopšanas un glabāšanas noteikumi. Ar šādu garantiju, izstrādājums tiks salabots vai arī pēc uzņēmums "Pearls Box" sprieduma – aizstāts ar jaunu identisku vai citu summas vērtībā līdzvērtīgu izstrādājumu. Pearls Box garantija netiek dota izstrādājumiem, kuri pēc Pearls Box sprieduma tikuši bojāti nepareizas lietošanas rezultātā vai pircēja pašrocīgi veikta remonta neveiksmīga iznākuma dēļ.

Uzņēmums "Pearls Box" nenes atbildību par jebkuriem citiem bojājumiem, kas radušies Pearls Box izstrādājumu lietošanas laikā.

Atgriešana

Jums ir tiesības atgriezt preci un saņemt atpakaļ naudu (vai citu preci) 14 dienas pēc pirkuma. Par preces atgriešanu vai maiņu rakstīt brīvā formā uz e pastu info@pearls-box.com. Maksājums tiek atgriezts 14 dienu laikā uz to pašu karti vai kontu no kura veikts maksājums. Rotas kuras klientam ir izgatavotas uz pasūtījuma vai pielāgotas nevar tikt atgrieztas.

Noteikumi:

Lietotāju datu drošība

Sia "Pearls Box" reģ.nr. LV 40203011916. Robežu iela 8, Ikšķile LV-5052( turpmāk tekstā Pearls Box)  ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Pearls Box veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pearls Box var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Pearls Box izmantošanu).

Pircēju personas datus Pearls Box apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pearls Box izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Iegādājoties Interneta veikalā Pearls Box piedāvātās preces , Pircējs piekrīt un atļauj Pearls Box reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.

Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde, izriet no Pearls Box Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

Pearls Box nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Pearls Box interneta veikalā iegādāto preču piegādi,  tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Pearls Box ;

Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 
6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

6.4 Personas datu saņēmēji

Pearls Box  var nodot Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:tiesību aktos noteiktos gadījumos, ja to prasa kāda no valsts iestādēm un pilnvarotām institūcijām, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem.

ar Pearls Box  uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, reklāmas un mārketinga un citu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saistīti ar Pearls Box  pienākumu izpildi attiecībā uz interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem, piemēram, kurjeriem, citiem pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp līzinga pakalpojumu nodrošināšanai Klientam, tajā skaitā, bet ne tikai: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, komunikāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos Pearls Box  sniedz vai saņem no trešajām personām Klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai.

Šis saits var saturēt sīkdatnes, kas uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu, lai palīdzētu Jums ar pareizu saturu un reklāmu. Turpinot lietot šo saitu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.